Rodzaje i ceny biletów dostępne są na stronie www.wroclaw.pl/mpk-wroclaw-bilety

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU RĘCZNEGO W POJAZDACH